Aug 20 2019

From Monday 9 September – Woodland Mindfulness, Marl Hall Woods, Llandudno

Woodland Mindfulness, Llandudno Book here: https://woodlandtrusttickets.cloudvenue.co.uk/mindfulwoods   Cyfle i ddysgu am ymwybyddiaeth ofalgar mewn coetiroedd drwy fyfyrio, hel bwyd ac amrywiaeth o gysylltiadau â bywyd gwyllt ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol a choedwigwyr cymdeithasol. Bydd y Therapydd Natur a Cynghorwr Lea Kendall yn arwain cyfres o bedair sesiwn...

0 Comments
Share Post
X