Jun 18 2020

Cymdeithas Gwas y Neidr Prydain angen eich help!

Gofynnir i aelodau’r cyhoedd fod yn wyliadwrus am y Fursen Coes-gwyn, sydd ar drai yn y DU. Fel arfer i’w weld mewn llystyfiant ar hyd ymylon afonydd, nentydd, pyllau a llynnoedd yn Ne Cymru a Lloegr, mae pryderon bod y rhywogaeth yn diflannu o rai rhannau o’r DU.

 

Mae Cymdeithas Gwas y Neidr Prydain wedi lansio eu prosiect ymchwil i’r Fursen Coes-gwyn, ac yn chwilio  am wirfoddolwyr i gymryd rhan. Er bod eu prosiect wedi’i ohirio oherwydd Covid-19, mae angen cariadon natur arnynt o hyd i gofnodi unrhyw weldiadau. Mae angen recordio rhwng Mai ac Awst pan fydd y mursen yn hedfan. Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth am y prosiect a sut i gofnodi yma   https://british-dragonflies.org.uk/recording/white-legged-damselfly-investigation/

 

Felly er bod y rhan fwyaf o wirfoddoli gyda Coed Cadw wedi stopio am nawr, mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi helpu i amddiffyn natur lle rydych chi’n byw.

 

Credyd y prif llun: David Mitchell

 

The British Dragonfly Society Needs You!

 

Members of the public are being asked to be on the lookout for the White-legged Damselfly, which is on the decline in the UK. Usually found fluttering along lushly vegetated margins of rivers, streams, pools and lakes in southern England and Wales, there are concerns that the species is disappearing from some parts of the UK.

 

The British Dragonfly Society have launched their White-legged Damselfly Investigation project, and are looking for volunteers to get involved. Although their project is on hold due to Covid-19, they still need eagle-eyed nature lovers to record any sightings. Recording needs to take place between May and August when the damselfly are in flight. You can find out more information about the project and how to record your sightings at  https://british-dragonflies.org.uk/recording/white-legged-damselfly-investigation/

 

So while most volunteering with Woodland Trust is still on hold, there’s still lots of ways you can help to protect nature where you live.

 

Header image credit: David Mitchell

 

No Comments

Post a Comment
X