Sep 20 2019

Saturday 12 October – public event – Leading Lanterns

Leading Lanterns 2019 – Book Here!

 

Bob blwyddyn, bydd Coed Plas Power yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i’n digwyddiad lanterni cyfareddol. Eleni…
Gwnewch lantern hedyn coeden. Bydd ein gwirfoddolwyr yn dangos i chi sut i wneud lantern a fydd yn dyblu fel eich cynhwysydd coed i fynd adre â chi i’w feithrin.
Dilynwch olau’r lanterni hadau coed. Bydd hadau coed tywynnol mawr, wedi’u creu gan aelodau o gymuned Coed-poeth, yn eich tywys at y goeden ddirgel yng nghanol y coed.
Hadau ysbrydoliaeth!  Bydd Creeping Toad, ceidwad y goeden ddirgel, yn eich ysbrydoli gyda straeon o fro’r chwedlau.
Gwybodaeth hanfodol:
Amserau: 5yp tan 8.30yh gydag amserau penodedig ar gyfer y troeon – gweler y rhestr archebu isod.
Lleoliad: Gwnewch eich ffordd i Goed Plas Power (LL11 3BT) a chadw llygad am y stiwardiaid a fydd yn eich tywys i fannau parcio.
Anghenion sylfaenol: Bydd toiledau a lluniaeth ar gael. Edrychwch ar ragolygon y tywydd a gwisgo dillad priodol.
Gwybodaeth arall: Dim ond cŵn tywys y tro yma. Mae tiroedd Melin y Nant a’i chyffiniau’n addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.
Rhaid i bob plentyn o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.
————————————————————————————————————–
Each year Plas Power Woods offers its inspiration resulting in our magical lantern event.  This year…
Make a tree seed holding lantern. Arrive half an hour before your booked time slot to make your seed lantern.
Follow the glowing tree seed lanterns.  Large glowing tree seeds created by members of Coedpoeth community will guide you to the mysterious tree in the middle of the wood.
Seeds of inspiration!  Creeping Toad, guardian of the mysterious tree, will inspire you with tales from the realm of story.
Essential information:
Times: 5pm to 8.30pm with set times for walks – see booking list below.
Location: Make your way to Plas Power Woods (LL11 3BT) and look out for event marshals who will guide you to parking spaces.
Basic needs: Toilets and refreshments will be available.  Check the weather, wear appropriate clothing.
Other info: Only guide dogs this time.  Nant Mill and surrounding grounds are suitable for wheelchair users. 
All children under 16 must be accompanied by a responsible adult.
£2 – Children, Adults free – booking essential
Tags:
No Comments

Post a Comment
X