Sep 18 2019

28 Sept 2019 – Walkers are Welcome at Coed y Foel (public event)

Cerdded i’r Teulu, Coed y Foel

Book here: https://woodlandtrusttickets.cloudvenue.co.uk/CerddedTeulu

 

 

Yn galw ar bob teulu i ymuno â’n rheolwr safle, Becky Good ac Ellie Smallcombe o Dyddyn Bryn i grwydro Coed y Foel fel rhan o Benwythnos Cerdded Llandysul a Phont-tyweli. Dathliad o 10 mlynedd fel ardal ‘Croeso i Gerddwyr’!
Cyfarfod ym Maes Parcio Llandysul (SA44 4QP) am 12.30yp lle byddwch yn mynd ar y bws i Goed y Foel.
O 1yp tan 3.30yp, ymgollwch yn ein coetiroedd hynafol a newydd gan greu’ch ffon deithio’ch hun ac adnabod olion anifeiliaid, coed a mân greaduriaid. Rhowch drysorau o’r coed yn eich sgrepan deithio a fydd yn eich helpu i greu’ch cofroddion gweedig arbennig o’r coetir i fynd â nhw adre gyda chi.
Bydd y bws yn dod â chi’n ôl i Landysul lle bydd yna ddewis naill ai i wledda yn y dafarn leol neu fynd adre.
Rhaid archebu lle.
——————————————————————————-
Calling all families to join our site manager, Becky Good and Tyddyn Bryn’s Ellie Smallcombe for an exploration of Coed y Foel as part of the Llandysul & Pont-Tyweli Walking Weekend.  Celebrating of 10 years as a ‘Walkers are Welcome’ area!
Meet at 12.30pm in the Llandysul Car Park (SA44 4QP)  where you will board the bus headed for Coed y Foel.
From 1pm to 3.30pm immerse yourself in our ancient and newly planted woodlands and create your very own journey stick, identify animal tracks, trees and minibeasts.  Add woodland treasures to your journey bag which will help you create your woven woodland treasure memories to take home with you.
The bus will return you to Llandysul where there will be options to join in with feasting in the local pub or heading home.
Please ensure your family wear suitable, sturdy walking footwear and a waterproof coat.  
No dogs this time.
Booking is essential. Contact details provided on booking.

Sat 28-09-19 @ 13:00

Tags:
No Comments

Post a Comment
X