Aug 20 2019

From Monday 9 September – Woodland Mindfulness, Marl Hall Woods, Llandudno

Woodland Mindfulness, Llandudno

Book here: https://woodlandtrusttickets.cloudvenue.co.uk/mindfulwoods

 

Cyfle i ddysgu am ymwybyddiaeth ofalgar mewn coetiroedd drwy fyfyrio, hel bwyd ac amrywiaeth o gysylltiadau â bywyd gwyllt ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol a choedwigwyr cymdeithasol. Bydd y Therapydd Natur a Cynghorwr Lea Kendall yn arwain cyfres o bedair sesiwn yn ystod mis Ebrill.

9.30yb – 1.30yp 

Yn cael eu cynnal yng Nghoed Marl Hall – a fu unwaith yn diroedd i gartref ymadfer – o dan goed cyll, derw a ffawydd sy’n dechrau glasu, gall gweithwyr proffesiynol brofi’r canlynol:

09 Medi – Wythnos 1 : Cyflwyniad – Deffro’r synhwyrau drwy Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn coetiroedd 8 Ebrill – Wythnos

16 Medi – Wythnos 2: Twrio’n ddyfnach – Ymwybyddiaeth oddi mewn ac oddi allan 15 Ebrill – Wythnos

23 Medi – Wythnos 3: Yr helfa – Trwythi i helpu gwella 29 Ebrill – Wythnos

30 Medi – Wythnos 4: Ymestyn allan – Cyfrifoldeb am yr hunan, pobl eraill, coetiroedd a bywyd gwyllt

 

Ceir cyfle i gael sesiwn 1:1 gyda Lea bob wythnos i adolygu a defnyddio’r hyn a ddysgir.

 

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly archebwch yn fuan i sicrhau’ch lle.  Mae cost y digwyddiad yma wedi’i lleihau trwy gymorthdal gan y ‘People’s Postcode Lottery’.

 

———————————————————————————–

An exploration of mindfulness in woodlands through meditation, foraging and diverse wildlife connectivity for health professionals and social foresters.  Nature Therapist and Counsellor Lea Kendall will lead a series of four sessions throughout April.

9.30am – 1.30pm

Set in Marl Hall Woods – once the grounds of a convalescent home – held beneath newly budding hazel, oak and beech trees,  professionals can experience the following:

09 September – Week 1 : Introduction –  Awakening the senses through Mindfulness in woodlands

16 September – Week 2: Delving deeper – Awareness within and without

23 September – Week 3: Gathering in – Concoctions to aid convalescence

30 September – Week 4: Reaching out – Responsibility for self, others, woodlands and wildlife

 

There is an opportunity for 1:1 session with Lea each week to review and apply learning.

 

Spaces are limited, so book early to secure your place.  The reduced cost for this event has been subsidized by ‘People’s Post Code Lottery’.

 

Please note you must committ to attending all 4 sessions these cannot be booked individually.

Mon 09-09-19 @ 09:30

No Comments

Post a Comment
X