Aug 14 2019

Wednesday 28 August 2019 – Woodland Yoga at Coed Geufron

Woodland Yoga at Coed Geufron

Book here: https://woodlandtrusttickets.cloudvenue.co.uk/walesyoga

 

Woodland Yoga at  Coed Geufron.

 

Connect with nature in the natural surroundings of a young woodland – Coed Geufron and try outdoor yoga sessions this August.

Come and join teacher Regina Hellmich for sessions that are suitable for all levels, from beginners to more advanced.

The yoga session will focus on breath work, developing strength, flexibility, balance and include relaxation as you connect with the natural environment.

Please wear comfortable clothing suitable for easy movement and bring a yoga mat and blanket. The session will take place regardless of the weather so please bear this in mind. Toilet facilities are not available at Coed Geufron.

 

Directions:

The event will take Coed Geufron wood. The nearest car park is a 10 minute walk away at Blaendolau Playing Fields, Aberystwyth University, Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 3RL, but the site also  sits beside the Sustrans Route 82 and is a 10 minute cycle from Aberystwyth Train station

 

Multiple times:

Wednesday 28th August

10.30am – 12.30pm – £25.00

& 1.30pm – 2.30pm.  – £12.50

Booking essential.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cysylltwch â natur yn amgylchedd naturiol coetir ifanc – dewch i Coed Geufron a rhoi cynnig ar sesiynau ioga awyr agored ym mis Awst.

 

Dewch i ymuno a Regina Hellmich ar gyfer sesiynau sy’n addas ar gyfer pob lefel.

Bydd y sesiwn ioga yn canolbwyntio ar waith anadlu, yn datblygu cryfder, hynlygrwydd, cydbwysedd a cyfle i ymlacio yn yr awyr agored.

Gwisgwch ddillad cyfforddus sy’n addas ar gyfer symud yn hawdd a dewch â mat ioga a blanced. Cynhelir y sesiwn ta beth fydd y tywydd. Nid oes cyfleusterau toiled ar gael yng Nghoed Geufron.

Cyfarwyddiadau:

Bydd y digwyddiad yn cymryd lle yn Coed Geufron. Mae’r maes parcio agosaf 10 munud o gerdded i ffwrdd ym Maes Chwarae Blaendolau, Prifysgol Aberystwyth, Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 3RL, ond mae’r safle hefyd wedi’i leoli wrth ymyl Llwybr 82 Sustrans ac yn 10 munud o orsaf drenau Aberystwyth ar feic.

 

Dydd Mercher 28 Awst, 10.30yb – 12.30yp a 1.30yp – 2.30yp

Rhaid archebu lle

No Comments

Post a Comment
X