Jul 26 2019

Sunday 11 August – Time Travel in Coed y Gopa (public event)

Time Travel in Coed y Gopa

To book: https://woodlandtrusttickets.cloudvenue.co.uk/timetravel

Teithio Drwy Amser yng Nghoed y Gopa
Dewch i gyfarfod â James Kendall a fydd yn eich tywys yn ôl mewn amser. Ar eich siwrnai, bydd cyfle i gwrdd â’n rheolwr safle, Becky Good, sydd â’r gyfrinach i ddatgloi enwau’r coed ar y safle heddiw. Cewch eich synnu gan oedran y castell y gallwch ei weld o ben y clogwyn. Darganfyddwch pwy fu’n cloddio yn yr hen hen ogofâu… a phwy sydd wrthi rŵan. Yn olaf, dilynwch y llwybr sy’n arwain at y gaer a’i thrysorau cudd.
Hyd: 4 awr
Pellter: 3km / 1.5 milltir gyda gweithgareddau ar hyd y daith
Ewch ar y bws wrth y safleoedd canlynol:
  • 9.30yb – Y tu ôl i Faes Parcio’r Foryd, Ffordd y Foryd, Bae Cinmel, Y Rhyl, LL18 5AY
  • 9.45yb – Gyferbyn ag Eglwys y Santes Fair, Tywyn, Abergele LL22 9HE
  • 10.00yb – Maes Parcio Traeth Pen-sarn, Pen-sarn, Abergele LL22 7PP
  • 10.15yb – Maes Parcio Tesco, Abergele LL22 7AL
Yn cyrraedd Coed y Gopa i gychwyn am 10.30yb. Byddwch yn gadael y safle am 2.30yp i ddychwelyd i’ch safleoedd bysiau cyn 3.30yp.
Gradd: Cymedrol
Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.
Rhaid archebu lle.
—————————————————————-
Time Travel through Coed y Gopa
Meet James Kendall who will guide you back in time.  On your journey meet our site manager, Becky Good, who has the secret to unlocking the names of trees on site today.  Be surprised at the age of Castle  you can see from the cliff top.  Discover who mined the age old caves… and who mines it now.  Finally follow the path leading to the fort and its hidden treasures.
Duration: 4 hours
Distance: 3km / 1.5 miles with activities en-route
Board the bus at the following stops: 
  • 9.30am – Behind the Foryd Car Park, Foryd Rd, Kinmel Bay, Rhyl, LL18 5AY
  • 9.45am – Opposite St Mary’s Church, Towyn, Abergele LL22 9HE
  • 10.00am – Pensarn Beach Car Park, Pensarn, Abergele LL22 7PP
  • 10.15am – Tesco Car Park, Abergele LL22 7AL
Arriving Coed y Gopa for 10.30am start.  You will leave the site at 2.30pm to return to your stops before 3.30pm.
Grading: Moderate
Under 16’s must be accompanied by a responsible adult
Booking is essential.

Sun 11-08-19 @ 10:30

Tags:
No Comments

Post a Comment
X