Jun 05 2019

Sunday 16 June 2019 Event – Family Fun / Hwyl i’r Teulu – Llundudno

Family Fun

 

Woodland Classroom will dazzle you with the orien-treeing trail – will you be able to find the trees in time?  Alternatively relax beside the warm fire and help to make some woodlands snacks or create your own woodland art masterpiece.

Meet the staff from Marle Hall Outdoor Learning Centre who will guide you in bushcraft activities – limited numbers, so first come first served.

Marl Hall Wood’s hidden gem is the orienteering trail.  Open trials throughout the day.

 

Times: 10.30am to 3.30pm

Parking: Marle Hall Centre for Outdoor Learning, Marl Ln, Llandudno Junction LL31 9JA

Food:  Bring your blanket and your own buffet!

Gradients: moderate 

Accessible toilet facilities available.

 

Dogs on leads welcome.  Children under 16 must be accompanied by an adult.

—————————————————————————————————————————-

BOOK HERE – https://woodlandtrusttickets.cloudvenue.co.uk/MarlHallFun

—————————————————————————————————————————–

Hwyl i’r Teulu

 

Bydd Dosbarth y Coetir yn eich rhyfeddu gyda’r llwybr cyfeiriannu drwy’r coed –  fyddwch chi’n gallu cael hyd i’r coed mewn pryd? Neu, fel arall, ymlaciwch wrth y tân cynnes braf a helpu i wneud ychydig o fyrbrydau’r coetir neu greu’ch darn gorchestol eich hun o gelfyddyd y coetir.

Dewch i gyfarfod â staff Canolfan Dysgu Awyr Agored Plas Marl a fydd yn eich arwain mewn gweithgareddau coedwriaeth – nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly y cyntaf i’r felin biau hi.
Trysor cudd Coed Plas Marl yw’r llwybr cyfeiriannu. Treialon agored drwy gydol y dydd.
Amserau: 10.30yb tan 3.30yp
Parcio: Canolfan Dysgu Awyr Agored Plas Marl, Lôn Marl, Cyffordd Llandudno LL31 9JA
Bwyd:  Dewch â’ch blanced a’ch bwffe’ch hun!
Graddiannau: cymedrol 
Cyfleusterau toiled hygyrch ar gael.
Croeso i gŵn ar dennyn.  Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.
No Comments

Post a Comment
X