May 03 2019

18 May 2019 – Guided walk in Hafod y Llyn

Song of Slate and Steam in Hafod y Llyn

BOOK HERE.

 

Spring is the perfect time to enjoy Meirionnydd’s oakwoods and we will keep eyes – and ears – out for migrant birds such as Pied Flycatcher and Wood Warbler as they arrive from Africa and fill our woodlands with song. 
This guided walk will make the most of the excellent trail network around Tan y Bwlch (including a café stop!). 
Duration: 2.5-3hrs
Distance: 7km/ 4 miles
Meet: Tan y Bwlch station, LL41 3AQ (additional car parking at Llyn Mair/ Llyn Hafod y Llyn)
Start: Meet 9.45 for a 10am start
Grading: Moderate
Dogs welcome – bring a lead. Under 16’s must be accompanied by a responsible adult
Free, but booking is essential.
————————————————————–
Y gwanwyn yw’r adeg berffaith i fwynhau coedydd deri Meirionnydd a byddwn yn cadw ein llygaid – a’n clustiau – yn agored am adar mudol megis y Gwybedog Brith a Thelor y Coed wrth iddynt gyrraedd o Affrica gan lenwi ein coedydd â’u cân.
Bydd y daith gerdded dywysedig yma’n gwneud y gorau o’r rhwydwaith llwybrau ardderchog o gwmpas Tan-y-bwlch (gan gynnwys hoe fach mewn caffi!).
Hyd: 2.5 – 3 awr
Pellter: 7km/ 4 milltir
Man cyfarfod: Gorsaf Tan-y-bwlch, LL41 3AQ (ceir mwy o le i barcio ger Llyn Mair/Llyn Hafod y Llyn)
Cychwyn: Cyfarfod am 9.45 i gychwyn am 10yb
Gradd: Cymedrol
Croeso i gŵn – dewch â thennyn. Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol
Am ddim, ond rhaid archebu lle.
Check it out on Facebook.

 

No Comments

Post a Comment
X